VPSYOU - 49元/月 xen 中秋七折+双倍内存 49元360M

2013年09月19日 6968 字数 7600 阅读 0 评论 标签:Xen · 洛杉矶 · peer1 · vpsyou.com

文章导读

VPSYOU是国人老牌VPS主机商,采用xen架构,数据中心包括洛杉矶QuadraNetpeer1,中秋优惠:zhongqiu70永久7折+双倍内存,购买x180方案 ¥49元/月(购买链接)配置如下:

 • 360MB RAM & 180MB swap
 • 15GB raid10 DiskSpace
 • 250GB Bandwidth @ 100Mbps
 • Xen/SolusVM

终身月付7折+套餐同样大小内存;终身季付7折+套餐同样大小内存+1/2流量;终身半年付7折+套餐3/2内存+相同大小流量;终身年付7折+ 套餐2倍内存+3/2流量。

 测试IP:

 vpsyou.com 洛杉矶QuadraNnet 66.154.119.88 / peer1 64.34.253.33

 路由追踪

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            Host       -  % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            ip223.hichina.com -  0 |  14 |  14 |  0 |  0 |  5 |  0 |
|              10.200.252.8 -  0 |  14 |  14 |  27 |  48 |  76 |  76 |
|             42.120.244.229 -  0 |  14 |  14 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|             42.120.254.117 -  0 |  14 |  14 |  2 |  3 |  8 |  8 |
|             122.224.213.214 -  0 |  14 |  14 |  1 |  4 |  55 |  1 |
|             220.191.135.109 -  0 |  14 |  14 |  2 |  4 |  6 |  5 |
|              202.97.34.241 -  0 |  14 |  14 |  4 |  6 |  8 |  5 |
|              202.97.50.238 -  0 |  14 |  14 |  5 |  5 |  5 |  5 |
|              202.97.35.26 -  0 |  14 |  14 |  5 |  5 |  6 |  5 |
|              202.97.58.186 -  0 |  14 |  14 | 150 | 158 | 174 | 152 |
|              202.97.90.74 -  0 |  14 |  14 | 208 | 286 | 331 | 211 |
|      ge9-9.br02.sjo01.pccwbtn.net -  0 |  14 |  14 | 143 | 145 | 163 | 143 |
| dbtransit.ge9-6.br02.lax05.pccwbtn.net -  0 |  14 |  14 | 170 | 180 | 214 | 178 |
|                colo-lax9 -  0 |  14 |  14 | 164 | 164 | 165 | 164 |
|              bk.vpsyou.com -  0 |  14 |  14 | 167 | 167 | 168 | 168 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 网络测试

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 江苏镇江[电信]
 • 66.154.119.88
 • 152毫秒
 • 51
 • 2
 • 云南昆明[电信]
 • 66.154.119.88
 • 190毫秒
 • 53
 • 3
 • 广东东莞[电信]
 • 66.154.119.88
 • 179毫秒
 • 51
 • 4
 • 上海[电信]
 • 66.154.119.88
 • 148毫秒
 • 50
 • 5
 • 深圳[电信]
 • 66.154.119.88
 • 161毫秒
 • 51
 • 6
 • 安徽淮北[电信]
 • 66.154.119.88
 • 155毫秒
 • 49
 • 7
 • 江苏扬州[电信]
 • 66.154.119.88
 • 156毫秒
 • 51
 • 8
 • 四川遂宁[电信]
 • 66.154.119.88
 • 213毫秒
 • 52
 • 9
 • 江苏无锡[电信]
 • 66.154.119.88
 • 209毫秒
 • 47
 • 10
 • 江西[电信]
 • 66.154.119.88
 • 287毫秒
 • 49
 • 11
 • 重庆[电信]
 • 66.154.119.88
 • 500毫秒
 • 52
 • 12
 • 香港[电信]
 • 66.154.119.88
 • 167毫秒
 • 57
 • 13
 • 四川绵阳[电信]
 • 66.154.119.88
 • 215毫秒
 • 53
 • 14
 • 陕西西安[电信]
 • 66.154.119.88
 • 250毫秒
 • 50
 • 15
 • 四川德阳[电信]
 • 66.154.119.88
 • 194毫秒
 • 50
 • 16
 • 河南郑州[多线]
 • 66.154.119.88
 • 210毫秒
 • 51
 • 17
 • 上海[多线]
 • 66.154.119.88
 • 167毫秒
 • 49
 • 18
 • 江苏[联通]
 • 66.154.119.88
 • 196毫秒
 • 54
 • 19
 • 厦门[联通]
 • 66.154.119.88
 • 193毫秒
 • 53
 • 20
 • 河南[联通]
 • 66.154.119.88
 • 212毫秒
 • 53
 • 21
 • 安徽滁州[联通]
 • 66.154.119.88
 • 170毫秒
 • 52
 • 22
 • 上海[联通]
 • 66.154.119.88
 • 208毫秒
 • 53
 • 23
 • 深圳[联通]
 • 66.154.119.88
 • 234毫秒
 • 51
 • 24
 • 辽宁[联通]
 • 66.154.119.88
 • 181毫秒
 • 54
 • 25
 • 北京[联通]
 • 66.154.119.88
 • 160毫秒
 • 46
 • 26
 • 天津[联通]
 • 66.154.119.88
 • 154毫秒
 • 48
 • 27
 • 福建厦门[移动]
 • 66.154.119.88
 • 239毫秒
 • 46
 • 28
 • 江苏[移动]
 • 66.154.119.88
 • 203毫秒
 • 47
 • 29
 • 上海[移动]
 • 66.154.119.88
 • 197毫秒
 • 50
 • 30
 • 河北[移动]
 • 66.154.119.88
 • 250毫秒
 • 46

 • 线路
 • 最快节点
 • 最慢节点
 • 平均响应
 • 所有
 • 上海[电信] 148 毫秒
 • 重庆[电信] 500 毫秒
 • 206 毫秒
 • 电信
 • 上海[电信] 148 毫秒
 • 重庆[电信] 500 毫秒
 • 218 毫秒
 • 多线
 • 上海[多线] 167 毫秒
 • 郑州[多线] 210 毫秒
 • 188 毫秒
 • 联通
 • 天津[联通] 154 毫秒
 • 深圳[联通] 234 毫秒
 • 189 毫秒
 • 移动
 • 上海[移动] 197 毫秒
 • 河北[移动] 250 毫秒
 • 222 毫秒

小夜博客仅做资料收集,不对商家任何信息及交易做信用担保,购买前请注意风险,有交易纠纷请自行解决。