#低价# KVMVPS.US - 纽约kvm架构512M $5.99 / 堪萨斯vz架构256M $1.99

2014年04月21日 3122 字数 7415 阅读 1 评论 标签:OpenVZ · 堪萨斯 · 纽约 · KVM · kvmvps.us

文章导读

美国vps主机商 kvmvps.us 因名思义,采用kvm架构(纽约Buffalo)和OpenVZ架构(堪萨斯),另外还包括欧洲荷兰数据中心,这个实用价值不大。优惠码:kvmnow九折,可用于kvm架构的windows或linux操作系统。

 • 核心:1核CPU @ 3.3GHz
 • 内存:512MB
 • 硬盘:20GB raid10
 • 流量:1000GB
 • 端口:1Gbps
 • 架构:KVM
 • 面板:SolusVM
 • 价格:$5.99/mo
 • 核心:1核CPU @ 3.3GHz
 • 内存:1024MB
 • 硬盘:35GB raid10
 • 流量:1500GB
 • 端口:1Gbps
 • 架构:KVM
 • 面板:SolusVM
 • 价格:$7.99/mo
 • 核心:2核CPU @ 3.3GHz
 • 内存:2048MB
 • 硬盘:55GB raid10
 • 流量:2000GB
 • 端口:1Gbps
 • 架构:KVM
 • 面板:SolusVM
 • 价格:$14.99/mo

商家承诺100%的uptime,购买的kvm架构,只能选择纽约数据中心,并且支持linux/windows操作系统;购买openvz架构,只能选择堪萨斯数据中心,只支持linux操作系统。

 • 核心:1核CPU @ 3.3GHz
 • 内存:256MB
 • 硬盘:15GB raid10
 • 流量:Unmetered
 • 端口:100Mbps
 • 架构:OpenVZ
 • 面板:SolusVM
 • 价格:$1.99/mo
 • 核心:1核CPU @ 3.3GHz
 • 内存:512MB
 • 硬盘:25GB raid10
 • 流量:Unmetered
 • 端口:100Mbps
 • 架构:OpenVZ
 • 面板:SolusVM
 • 价格:$3.99/mo
 • 核心:2核CPU @ 3.3GHz
 • 内存:1024MB
 • 硬盘:40GB raid10
 • 流量:Unmetered
 • 端口:100Mbps
 • 架构:OpenVZ
 • 面板:SolusVM
 • 价格:$6.99/mo

官网链接

测试IP

Buffalo, NY, USA l Test IP : 198.23.200.129
Kansas City, Kansas, USA l Test IP : 74.91.22.27

小夜博客仅做资料收集,不对商家任何信息及交易做信用担保,购买前请注意风险,有交易纠纷请自行解决。